detectingpeople.dk › Opslagsværk
detectingpeople.dk
Udvid/Kollaps indhold Detecting People

Udvid/Kollaps indhold Bruger Info

Velkommen Gæst

Hvem er hvor: 1 Gæster

Opslagsværk
Søgehoveder


Søgehoveder

Med det store indtog af søgehoveder på market bliver mange
forvirret over hvad man skal købe, og den største del af denne forvirring kommer fra ikke at vide hvilken ydeevne man kan forvente fra et søgehovede.

Kort sagt, dybde og følsomhed afhænger af størrelsen af det elektromagnetiske felt, men andre faktorer såsom ground-balance, emnets bellignhed i jorden, hvilken detektormodel der bruges etc.

En ting mange overser er vigtigheden af en stabil baggrundslyd (Threshold). Hvis lyden er ustabil så er chancerne for at høre et svagt signal reduceret.
Af denne grund er det essentielt at vælge et hovede der passer til de forhold man detekter under, samt stabiliteten af selve detektoren.

Søgehoveder

Dobbelt-D hoveder har 2 overlappende D-formede vindinger i spolen.
En af vindingerne bruges til at transmitere et elektromagnetisk felt, og det andet til at modtage signalet tilbage fra jorden af.

Ved et monohoved sørger en vinding der løber hele vejen rundt langs kanten både for at sende og modtage.

Vær opmærksom på at i et dobbelt-D hovede er bredden af sende-delen halvt så stort som bredden af selve hovedet plus et lille stykke for overlapningen.

For et rundt 18" dobbelt-D hovede er dimensionerne af sende-vindingerne ca. 18" lange og ca. 10" bredde til sammenligning er dimensionerne for et 18" mono hovede 18" x 18".

Dette er grunden til at et mono-hovede kan opnå større dybde end et dobbelt-D i samme størrelse.

Dette er også grunden til at et elipseformet hovede opnår knap så meget dybde som samme størrelse rundt hovede.

Dog er dybde ikke direkte proportionalt med størrelsen af sende-delen, og jo større hovede, jo mere ustabil(støj, flere emner under hovede), hvilket kan betyde at den dybde man vinder, taber man igen.

Dobbelt-D hoveder kører normalt mere roligt end et tilsvarende monohovede.

En anden vigtig faktor, hvis man skal bedømme et hoveds ydeevne er selve formen.

Som tommelfingerregel så opnår et rundt hovede mere dybde sammenlignet med et tilsvarende ellipseformet hovede. Dette er pga. en breddere sende-del samt måden hvorpå det elektromagnetiske felt sendes ned i jorden.

Men ellipseformede hoveder har også deres fordele, de giver et skarpere signal, er ofte lettere i vægt, og kan manøvreres bedre end et tilsvarende rundt hovede.

Som et eksempel: Hvis vi nu tog en 18" mono's vindinger ud og strakte dem så de ville måle 20" x 16" istedet, så ville vi opleve følgende forskelle i ydeevnen.
20" x 16" ville have en lidt større fladedækning (2" mere) pga. det forlængede stykke.
Den ville også blive mere følsom ved "tå og hæl" men mindre følsom i kanterne.
Som et resultat, ville denne øgede sensitivitet også øge responsen fra overfladiske emner, så en 20" x 16" vil være bedre egnet til åbne vidder (marker), hvorimod 18" vil være bedre egnet til de dybereliggende emner.

Visse detektorer kan køre med Dobbelt-D i mono modus. dvs. at hovedet sender med den ene halvdel, mens den modtager i den fulde bredde, på den måde er den mere følsom end et mono hovede, fordi nogle af Dobbelt-D egenskaberne er bibeholdt, den vil også være mere stabil i mineraliseret jord.

Der er også andre faktorer der bestemmer et søgehoveds ydeevne, såsom kvaliteten af spolen, dimensionen af selve kabelvindingerne, kvalitet af skjold osv.

Man kan ikke lave en søgehovede der er god til det hele, hvert søgehovede har hver deres force på deres område.

Senest på markedet er de nye SEF hoveder (Symetrisk Elektromagnetisk Felt), disse skulle efter sigende kombinere det bedste fra mono og Dobbelt-D hovedet. Dvs. mere dybde, bedre ground balance, bedre stabilitet, bedre pinpoint sammenlignet med Dobbelt-D, og bedre ID af emner.


[ Tilbage ]

Metal Detektering

Copyright © af detectingpeople.dk - (11421 læst)

Udvid/Kollaps indhold Leksikon